Nghị định số 44/2017/NĐ-CP: Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/06/2017

8 Tháng Năm , 2017 6:13 sáng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44_2017_ND-CP  ngày 14/04/2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Theo Nghị định này, kể từ ngày 01/06/2017, doanh nghiệp chỉ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động (thay vì trước đó đóng 1% theo khoản 1, điều 4, Nghị định số 37/2016/NĐCP)
Chính phủ sẽ căn cứ vào khả năng đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để xem xét điều chỉnh mức đóng nêu trên từ ngày 01/01/2020.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2017.

File đính kèm: 44_2017_ND-CP

Posted in: Văn bản
Copyright (c) 2016 Viet Tin Auditing Company Limited