Dịch vụ tốt nhất về kiểm toán, kế toán và thuế

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tín, được thành lập và cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và thuế. Chúng tôi tự hào rằng các dịch vụ của chúng tôi mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách giúp khách hàng quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, sự minh bạch, độ tin cậy cũng như sự nhất quán của các thông tin tài chính.

1a
Kiểm toán báo cáo tài chính

Chúng tôi, VTAC một hãng kiểm toán chuyên nghiệp, luôn tin tưởng rằng kiểm toán toán viên độc lập là một cầu nối quan trọng, tin cậy giữa doanh nghiệp-bên cung cấp thông tin và nhà đầu tư cũng như các bên quan tâm khác-bên sử dụng thông tin. Sau khủng hoảng tài chính cũng như các scandals trong những năm vừa qua, nhà đầu tư giờ đây kỳ vọng độ tin cậy cao hơn, đảm bảo các báo cáo tài chính chứa đựng những thông tin đầy đủ và chính xác. Với năng lực và phương pháp kiểm toán hiệu quả sẽ giúp Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán với chất lượng ngày càng nâng cao.

Xem tiếp

2a

Dịch vụ soát xét thông tin tài chính

Khác với một cuộc kiểm toán, một cuộc soát xét không được thiết kế nhằm đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng thông tin tài chính không còn sai sót trọng yếu. Do vậy, một cuộc soát xét đêm lại sự đảm bảo thấp hơn một cuộc kiểm toán do cuộc soát xét chỉ bao gồm thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là phỏng vấn những người chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính kế toán, áp dụng thủ tục phân tích.

Xem tiếp

Tư vấn dịch vụ chuyển đổi hóa đơn điện tử

Cùng với xu thế hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí, Bộ Tài chính đã ban hành qui định hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp.

Mục tiêu của ngành Tài chính đưa ra đó là đến năm 2019, cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử với khoảng 90% số DN hoặc 90% lượng hàng hóa được mua bán (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử và lộ trình thực hiện từ năm 2018.

Theo đó, các Doanh nghiệp mong muốn có một đối tác tư vấn am hiểu về quy trình và các hoạt động kinh  doanh nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thực hiện Chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử phù hợp với quy định của Bộ Tài chính và bảo đảm công tác quản trị tại Doanh nghiệp.

Xem tiếp

Dịch vụ Chuyển giá

Cùng với xu thế toàn cầu hóa, các giao dịch xuyên biên giới giữa các bên liên quan ngày càng tăng về quy mô và độ phức tạp. Các cơ quan thuế địa phương có xu hướng cho rằng các giao dịch xuyên biên giới làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhằm hỗ trợ khách hàng vừa hạn chế rủi ro về chuyển giá và đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, VTAC cung cấp dịch vụ sau:

  1. Rà soát đánh giá rủi ro;
  2. Dịch vụ lập hồ sơ tuân thủ;
  3. Dịch vụ bảo vệ hồ sơ trước thanh tra thuế.

 

Xem tiếp

mrvan

Ông Võ Văn Vân

Ông Võ Văn Vân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc VTAC, Ông có 16 năm kinh nghiệp làm việc tại công ty kiểm toán, ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán với các chức danh: Kiểm toán viên cao cấp, Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và Kế toán Trưởng.

Dịch vụ Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Chúng tôi, VTAC một hãng kiểm toán chuyên nghiệp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và đây là dịch vụ có thế mạnh của chúng tôi. VTAC sở hữu một chương trình kiểm toán chuyên nghiệp và ngày càng được hoàn thiện; luôn kịp thời nắm bắt và bổ sung đầy đủ các quy định mới được Nhà nước ban hành về đầu tư xây dựng cơ bản.Báo cáo kiểm toán của VTAC sẽ làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và là cơ sở để người có thẩm quyền phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Xem tiếp

Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán

Kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng  vào nền kinh tế khu vực và thế giới, do vậy, hệ thống chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam đã có sự thay đổi liện tục cho phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi, VTAC, với đội ngũ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và thuế sẽ cung cấp các dịch vụ kế toán đa dạng cho khách hàng thuộc mọi loại hình kinh tế.

Xem tiếp

msthao

Bà Nguyễn Phương Thảo

Bà Nguyễn Phương Thảo giữ chức vụ Giám đốc Kiểm toán của VTAC. Bà có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty kiểm toán và ngân hàng thương mại với các chức danh: Kiểm toán viên cao cấp và Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ. Bà là Kiểm toán viên công chứng Việt Nam, Bà hiện là thành viên của CIA (Certified Internal Auditor).

Liên hệ

Võ Văn Vân

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Giám đốc

T: 028 38460246

M: 0906 893 984

E: vanvv@vtac.com.vn

Nguyễn Phương Thảo

Giám đốc Kiểm toán

T: 028 3990 6965

M: 0918 831 282

E: thaonp@vtac.com.vn

Lầu 3 Tòa nhà ACB, 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, P. 11, Q. 3, TP.HCM

028 3990 6959

info@vtac.com.vn

Copyright (c) 2016 Viet Tin Auditing Company Limited