Chuyển đổi Hóa đơn điện tử

Chuyển đổi Hóa đơn điện tử

Cùng với xu thế hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí, Bộ Tài chính đã ban hành qui định hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp.

Mục tiêu của ngành Tài chính đưa ra đó là đến năm 2019, cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử với khoảng 90% số DN hoặc 90% lượng hàng hóa được mua bán (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử và lộ trình thực hiện từ năm 2018.

Theo đó, các Doanh nghiệp mong muốn có một đối tác tư vấn am hiểu về quy trình và các hoạt động kinh  doanh nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thực hiện Chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử phù hợp với quy định của Bộ Tài chính và bảo đảm công tác quản trị tại Doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn chuyển đổi Hóa đơn điện tử của VTAC bao gồm:

  • Tư vấn cho Doanh nghiệp tự viết chương trình hóa đơn điện tử
  • Tư vấn triển khai và cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp
mrvan
Ông Võ Văn Vân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Ông Võ Văn Vân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc VTAC, Ông có 16 năm kinh nghiệp làm việc tại công ty kiểm toán, ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán với các chức danh: Kiểm toán viên cao cấp, Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và Kế toán Trưởng.

Ông là kiểm toán viên công chứng Việt Nam, Ông đã hoàn thành giai đoạn professional của chương trình ACCA và đang hoàn thành giai đoạn advanced để trở thành thành viên của ACCA. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đà Nẵng, nơi Ông theo học chuyên ngành Kế toán.

mshanh
Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh

Giám đốc Kiểm toán

Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Kiểm toán. Bà có 11 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty kiểm toán và ngân hàng thương mại với các chức danh: Kiểm toán viên cao cấp và Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ. Bà là kiểm toán viên công chứng Việt Nam, Bà đã hoàn thành giai đoạn fundamental của chương trình ACCA và đang tiếp tục học để trở thành thành viên của ACCA.

Với kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu kiểm toán, soát xét báo cáo và quản lý, Bà được Hội đồng thành viên VTAC bổ nhiệm Giám đốc VTAC.

msthao
Bà Nguyễn Phương Thảo

Giám đốc Kiểm toán

Bà Nguyễn Phương Thảo giữ chức vụ Giám đốc Kiểm toán của VTAC. Bà có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty kiểm toán và ngân hàng thương mại với các chức danh: Kiểm toán viên cao cấp và Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ. Bà là Kiểm toán viên công chứng Việt Nam, và hiện đang tham gia chương trình đào tạo để trở thành thành viên của CIA (Certified Internal Auditor)”.

Với kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu kiểm toán và soát xét báo cáo, Bà được Ban Giám đốc VTAC bổ nhiệm Giám đốc Kiểm toán của VTAC.

Liên hệ

Võ Văn Vân

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Giám đốc

T: 028 38460246

M: 0906 893 984

E: vanvv@vtac.com.vn

Nguyễn Phương Thảo

Giám đốc Kiểm toán

T: 028 3990 6965

M: 0918 831 282

E: thaonp@vtac.com.vn

Lầu 3 Tòa nhà ACB, 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, P. 11, Q. 3, TP.HCM

 028 3990 6959

 info@vtac.com.vn

Copyright (c) 2016 Viet Tin Auditing Company Limited