Giúp khách hàng quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội

4

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tín, được thành lập và cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và thuế. Chúng tôi tự hào rằng các dịch vụ của chúng tôi mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách giúp khách hàng quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, sự minh bạch, độ tin cậy cũng như sự nhất quán của các thông tin tài chính.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp phù hợp với chính sách của VTAC, các chuẩn mực nghề nghiệp và các quy định của pháp luật Việt Nam; Chúng tôi cam kết luôn cung cấp dịch vụ với chất lượng không thấp hơn cam kết của chúng tôi.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi cam kết tôn trọng tính bảo mật, quyền riêng tư của khách hàng, cũng như với các cá nhân và đối tác mà chúng tôi làm việc trong quá trình cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi được phép của khách hàng hoặc theo qui định của pháp luật.

Duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự là một trong các mục tiêu cốt lõi của VTAC. Nhằm duy trì và gia tăng lợi thế cạnh tranh của VTAC, chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ nhân viên nâng cao kỹ năng và năng lực của mình.

Để thành công, chúng tôi cần tăng trưởng và phát triển bằng cách chủ động cạnh tranh mạnh mẽ và cung cấp dịch vụ với giá phí hợp lý. Giá trị cốt lõi của VTAC là xuất sắc, tinh thần đồng đội và kỹ năng lãnh đạo sẽ giúp chúng tôi gặt hái được nhiều thành công.

mrvan
Ông Võ Văn Vân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Ông Võ Văn Vân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc VTAC, Ông có 16 năm kinh nghiệp làm việc tại công ty kiểm toán, ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán với các chức danh: Kiểm toán viên cao cấp, Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và Kế toán Trưởng.

Ông là kiểm toán viên công chứng Việt Nam, Ông đã hoàn thành giai đoạn professional của chương trình ACCA và đang hoàn thành giai đoạn advanced để trở thành thành viên của ACCA. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đà Nẵng, nơi Ông theo học chuyên ngành Kế toán.

mshanh
Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh

Giám đốc Kiểm toán

Bà Đỗ Thị Ngọc Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Kiểm toán. Bà có 11 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty kiểm toán và ngân hàng thương mại với các chức danh: Kiểm toán viên cao cấp và Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ. Bà là kiểm toán viên công chứng Việt Nam, Bà đã hoàn thành giai đoạn fundamental của chương trình ACCA và đang tiếp tục học để trở thành thành viên của ACCA.

Với kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu kiểm toán, soát xét báo cáo và quản lý, Bà được Hội đồng thành viên VTAC bổ nhiệm Giám đốc VTAC.

msthao
Bà Nguyễn Phương Thảo

Giám đốc Kiểm toán

Bà Nguyễn Phương Thảo giữ chức vụ Giám đốc Kiểm toán của VTAC. Bà có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty kiểm toán và ngân hàng thương mại với các chức danh: Kiểm toán viên cao cấp và Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ. Bà là Kiểm toán viên công chứng Việt Nam, và hiện đang tham gia chương trình đào tạo để trở thành thành viên của CIA (Certified Internal Auditor)”.

Với kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu kiểm toán và soát xét báo cáo, Bà được Ban Giám đốc VTAC bổ nhiệm Giám đốc Kiểm toán của VTAC.

Copyright (c) 2016 Viet Tin Auditing Company Limited